Fonden Gamle Sønderho

History

Fonden Gamle Sønderho was established in 1928 with the purpose to save the decrepit windmill.
Fonden Gamle Sønderho, Landevejen 98, Sønderho 
DK 6720 Fanø, Denmark info@fondengamlesonderho.dk
Design og system Therese Vendelhaven