Fonden Gamle Sønderho
Fonden Gamle Sønderho, Landevejen 98, Sønderho 
DK6720 Fanø, Danmark
Design og system: Therese Vendelhaven