Bevarende lokalplan for Sønderho, Fanø Kommune september 2019.