Sønderhodag søndag 19. juli 2020 er coronaramt. Se sommerbrev.
Program: se kalender.

Foreningen Gamle Sønderhos generalforsamling afholdes 18.7.2020 kl 14 i Forsamlingshuset.