top of page
Bestyrelse for Fonden Gamle Sønderho Fanø_Gitte-Lindeborg-480-1600px.jpg

Bestyrelse

FORMAND
SEKRETÆR
 

Sofie Exner Koch

sofie-koch@hotmail.com

BESTYRELSES-MEDLEM

Lisbeth Kromann

liskro1954@gmail.com

SUPPLEANT

Sissel Østerlund Holse

Sissel_holse@hotmail.com

NÆSTFORMAND

Trille Brink Westergaard

tubw13@gmail.com

BESTYRELSES-MEDLEM

Jørgen Ulletved 

ulletvedj@gmail.com

BESTYRELSES-MEDLEM

Jacob Sønderskov Jensen mail@shtvirke.dk

SUPPLEANT

Camilla Bay Kjellerup

KASSERER

Klaus-Ulrik Christiansen

klaus@kluc.dk

BESTYRELSES-MEDLEM
BESTYRELSES-MEDLEM

Tina Sibbersen

tinasib@live.dk

Faste udvalg

Hvert udvalg arbejder selvstændigt under ledelse af en formand, som har ansvar over for bestyrelsen for, at der året rundt er et forsvarligt tilsyn med Fondens museer, samlinger og de aktiviteter, der er besluttet i bestyrelsen. Udvalgene har ikke økonomiske beføjelser. Opstår der et uforudset behov, skal forretningsudvalget kontaktes. 

PLANUDVALG

Planudvalget rådgiver borgere om fredning og lokalplaner, høringer fra kommunen. 

Henrik Bay

Jørgen Ulletved

Vivian Bertelsen

Trille Brink Westergaard

FORRETNINGS-UDVALG

Varetager den daglige ledelse af Foreningen Gamle Sønderho og Fonden Gamle Sønderho.

Henrik Bay 

Klaus Ulrik Christiansen

MUSIKUDVALG

Sofie Exner Koch

Kim Holst

Henrik Bay

BYGGEUDVALG
 

Tilser sammen med den tilsynsførende Fondens bygninger og udendørsarealer og sikrer, at såvel bygninger som arealer vedligeholdes, så de er i god og forsvarlig stand samt at reglerne for fredede bygninger overholdes.

Kim Holst

Jacob Sønderskov Jensen

Henrik Bay

Jørgen Ulletved

FESTUDVALG

Festudvalget planlægger og gennemfører arrangementer i Sønderho Forsamlingshus i Fondens regi.

Kim Holst

Jacob Sønderskov Jensen

Lisbeth Kromann

Tina Sibbersen

DRAGTUDVALG
 

Dragtudvalget vedligeholder dragtsamlingen, sørger for indkøb, udlejning af dragter til såvel Sønderhodag som til andre begivenheder

Sofie Exner Koch

Lise Borregaard

Susanne Winsløw

Jette Mikkelsen

Annemarie Enevold

Susanne Poulsen

Karen Wohlert

FOTOKREDITERING

 Flying October, Gitte Lindeborg

bottom of page