top of page
Fonden Gamle Sønderho historie

Fondens historie

I 1928 besluttede en gruppe sommergæster og sønderhoninger, at de ville arbejde aktivt for at bevare det gamle Sønderho. Blandt initiativtagerne var Fabrikant Niels Møller Kromann fra Esbjerg, Læge S. Krabbe fra Sønderho, Kunstmaler Heinrich Dohm fra København og Læge Kirstine Styrup fra København.

 

De stiftede derfor Fonden Gamle Sønderho, som er Danmarks ældste bevaringsfond.

FONDENS FØRSTE BESTYRELSE

fu2171928.jpeg

Følgende kunne læses i Fanø Ugeblad 21. juli 1928:

”I onsdags d. 16. Juli er i Klitpavillonen stiftet en forening, kaldet “Fonden Gamle Sønderho”, som har til opgave at yde hjælp for at bevare Sønderhos gamle kultur, og der blev valgt følgende bestyrelse:

  • Læge S. Krabbe, Sønderho

  • Kunstmaler H. Dohm, København

  • Toldkontrollør S. Sonnichsen, Kolding

  • Revisor S Brinch, København

  • Kgl. operasanger Max Müller, København

  • Sognerådsformand N. Jerne Outzen, Sønderho

  • Kunstmaler Nøbbe, Flensborg

  • Frk. P Lund, Sønderho

  • Fabrikant N M Kromann, Esbjerg

 

Førstnævnte valgtes til formand, og det vedtoges, at lade afholde et offentligt møde på ”Minebanken”, som fandt sted i går”.

Bio

KLITPAVILLONEN

klitpavillionen1928.png

Restaurant Klitpavillonen ved Hønevejen blev opført af fotograf Petrea Lund i 1926. Hun brugte pavillonen som café. Her blev Fonden Gamle Sønderho stiftet mandag 16. juli 1928. 

Indvielse af Klitpavillonen 1926. Foto: Petrea Lund (Sognearkivet)

Bio
bottom of page