top of page
Fanø_Gitte-Lindeborg-515-1600px.jpg

Sønderho Mølle

I 1928 købte Fonden Gamle Sønderho gallerihollændermøllen, der er opført i 1895.
Møllen, der var dømt til nedrivning, er siden restaureret i etaper, og blev indviet i sin nuværende form i 2003.

Møllens geniale og enkle konstruktion bygger på århundreders erfaringer og er et imponerende stykke balancekunst. Skrogets otte hjørnestolper er fastgjort til undermøllens murværk, og hatten – med vinger, vingeaksel, hattehjul og krøjeværk – hviler på 8 stålruller, der kører på en skinne i toppen af møllen.

2.3.jpg

NATIONAL MØLLEDAG

Fonden Gamle Sønderho inviterer til national mølledag, den 3. søndag hvert år i juni. Se arrangementer.

Der er åbent i møllen og man kan se, hvordan møllen tidligere malede korn til mel. Der kan købes mel, der er malet på den gamle stenkværn.


Mølledagen fejres med musik, sang og dans. Der kan købes kaffe /punch, Sønderhokringle, øl og vand.


Vel mødt, meget gerne i dragt, dansesko og godt humør på Møllebanken.


Vi hjælper med kludesætning fra kl. 13 i møllen.

mlletop.jpeg

BYGNINGSVÆRKET

Vindmølle i Sønderho blev opført i 1895 efter såkaldt "hollandsk bygningsmåde" som kornvindmølle.

Møllebygningen er ottekantet med muret underetage (undermølle) og med skrog og hat i trækonstruktion.

 

Foruden underetagen er der tre etager – tre lofter –  i møllen: et højt kværnloft, et ganske lavt stjernehjulsloft og et hatteloft - samt hattens bjælkelag. I højde med kværnloftet er der en udvendig omgang – en svikstilling, et galleri, hvorfra mølleren havde adgang til vingerne og til betjening af bremsetovet og regulering af vingeklapperne – jalousiet.

 

Vindrosen – det lille 8-vingede hjul på hatten – sørger for automatisk krøjning af hatten, så vingerne altid står op mod vinden.

Sønderho Mølle på Fanø

MØLLEN MALER MEL IGEN

Under besøg i Sønderho Mølle kan købes mel, der er malet på den gamle stenkværn.

Renoveringen af Sønderho Mølle, så den nu igen kan male mel er støttet af:

  • Lokale Aktionsgrupper (LAG)

  • Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)

Møllen passes af en gruppe frivillige i Møllelauget.​

farve1dk.jpeg

NATIONAL MØLLEDAG

MØLLEN OG FONDEN

I 1928 erhvervede kunstmaler Heinrich Dohm og journalist Niels Th. Jerne Sønderho Mølle og Møllegård i forskud for Fonden Gamle Sønderho, der var ved at blive oprettet med det hovedformål at bevare møllen.

 

Til trods for at møllen havde været i brug i 28 år, havde manglende vedligeholdelse gjort den næsten faldefærdig, og der forestod en betydelig istandsættelse, såfremt den skulle bevares for eftertiden.

 

På Sønderhodagen i 1930 kunne møllen genindvies – dog manglede vindrosen og omgangen - og Fonden kunne efter diverse genvordigheder overtage møllen, mens herrerne Dohm og Jerne beholdt Møllegården, hvor forfaldet fortsatte.

 

Laden var blevet nedbrudt i 1923, og i en storm i 1935 væltede hele den østre ende af beboelseshuset, fordi man havde fjernet alle skillevægge og stolper i stalden. I 1937 overtog Fonden også Møllegården, men da opgaven med at indrette den til museum var uoverkommelig, valgte Fonden at frasælge Møllegården  i 1940.

 

På Sønderhodagen i 1943 indviede man en nyopsat omgang. En del af pengene til denne reetablering kom fra salget af  krondrevet, hovedakslen - kongevellen, stjernehjulet, kværndrevene, der alle var af støbejern.

 

Lige siden 1928 har Fonden Gamle Sønderho vedligeholdt og løbende restaureret møllen. En stor hjælp var det da Hedeman Sørensen, afdød farmer i USA og søn af den sidste møller, i 1973 testamenterede 100.000 kr. til Fonden, hvoraf renterne skal gå til møllens vedligeholdelse

 

I årenes løb er næsten alt udskiftet eller repareret, således at møllen i dag fremstår intakt og i god stand.

 

Efter stormen Bodil i 2013 blev hatkransen knust og måtte erstattes. Ved samme lejlighed måtte man også udskifte den ene møllevinge og reparere krøjehjulet.

Forsikringsselskabet TopDanmark erkendte stormskaden og betalte en ny hatkrans. Udskiftningen af møllevingen og krøjehjulet sponsorerede  Sydenergis Vækstpulje og Kulturstyrelsen.

FOTOKREDITERING

Gitte Lindeborg & Feldberg Familiecamping

bottom of page